روابط عمومی سربازان همیشه در سنگر
روابط عمومی سربازان همیشه در سنگر
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بیمه تجارت‌نو به مناسبت روز ملی روابط عمومی و ارتباطات با واحد روابط عمومی و ارتباطات بیمه تجارت نو دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه تجارت‌نو؛ دکتر نوراللهی ضمن تبریک به مناسبت روز ملی ارتباطات، تعبیر سربازان همیشه در سنگر را برای روابط عمومی، درست ترین تعبیر خواند و از زحمات این مدیریت قدردانی نمود.
دکترنوراللهی بیان داشت عملکرد درست و تاثیرگذار روابط عمومی در سازمان عامل بسیاری از موفقیت‌ها است.
مدیرعامل بیمه تجارت‌نو همیشه پویا بودن را رسالت یک روابط عمومی دانست.