شبکه اقتصادوتجارت :سرپرست معاونت امور شهري منطقه سه از رفع نقطه آبگير بزرگراه شهید مدرس تقاطع شهید همت غرب خبر داد.

گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه سه، به گفته ی مهدي هوشيار، پس از شناسايي نقاط آبگير بزرگراه شهید مدرس، كار كارشناسي در خصوص علت معضل و راهكارهاي رفع آن در دستور كار ناحيه مربوطه قرار گرفت و پس از بررسي هاي تكميلي، تصميم بر احداث حوضچه رسوب گير و ساماندهي انهار موجود در این تقاطع شد.
او افزود: نهر حاشيه اي بزرگراه شهید مدرس كه به علت عمق زياد باعث عدم دسترسي آسان جهت لايروبي شده ، تقاطع انهار موجود با زواياي نامناسب ، ورود برگ و ضايعات از امتداد نهر بالادست شهید مدرس و بزرگراهي بودن معبر كه انجام هر گونه عمليات را مشكل نموده است باعث بروز آب گرفتگي در بزرگراه مدرس تقاطع رمپ بزرگراه همت غرب شده است.
پس از بازديد مشترك مهدي هوشيارسرپرست معاونت خدمات شهري منطقه سه، مقدسي شهردار ناحيه چهار و اصلي مدير فني و ترافيك ناحيه چهار مقرر شد با توجه به بار ترافيكي بزرگراه و خطرات احتمالي ناشي از آبگرفتگي وآب افتادگي سطحي كه با در نظر گرفتن سرعت اتومبيلها ظرفیت ايجاد تصادفات را دارد ، معضل ياد شده با احداث حوضچه ، ساماندهي انهار ، اصلاح مسير انهار و لايروبي مستمر به طور كامل مرتفع شود.