شبکه اقتصادوتجارت : رفع نقص فنی پل زیرگذر کامرانیه واقع در بزرگراه شهید صدر توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه سه اجرا شد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، سعید شمالی نژاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری این منطقه گفت: به منظور رفع موانع تردد و تسهیل در رفت و آمد شهروندان، محوطه ورودی و خروجی پل کامرانیه که مرز میان منطقه سه و یک است با مشارکت هر دو منطقه اصلاح شد.
به گفته معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه سه، با بیان اینکه با اجرای این طرح شاهد تسهیل در رفت و آمد شهروندان خواهیم بود
او افزود: این عملیات به منظور رفع موانع، کاهش ارتفاع پل با توجه به انجام عملیات بهسازی معبر فوق در سنوات گذشته، عدم توجه به علائم و تابلوهای هشداردهنده اطراف پل کامرانیه توسط رانندگان کامیون و کامیونت اجرا شد.