رفع معضل چندین ساله در ۴ روز
رفع معضل چندین ساله در ۴ روز
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه 4 تهران از رفع مشکلات ترافیکی محله شمیران نو خبر داد و گفت: با احداث پروژه عمرانی در این محله ضمن رفع معضلات ترافیکی چندساله رضایت اکثریت شهروندان را شاهد بودیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴ تهران” محمدرضا پوریافر” با اعلام این خبر و با بیان اینکه محله شمیران نو به دلیل شکل گیری بافت ناهمگون آن در سال های قبل مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است افزود: یکی از طرح هایی که سالها به دلیل مخالفت کسبه این محله مسکوت مانده بود با احداث رفیوژ میانی، سرانجام در ایام نوروز معضل ترافیکی چندین ساله محله شمیران نو در ناحیه ۷ رفع شد.
او در ادامه افزود: عرض کم معابر اصلی و فرعی و نبود پارکینگ در ساختمان های مسکونی و پارک خودروها در سطح معابر اصلی مشکلات عمده ای رادراین محله شاهد بودیم که با احداث رفیوژ میانی به طول ۳۵۰ متر از خیابان وارباز تا میدان پاکدامن ضمن کاهش بار ترافیکی در این معبر ، رضایت شهروندان را بدنبال داشت.
شهردار منطقه ۴ در پایان به اقدامات ترافیکی در محله شمیران نو اشاره کرد و افزود: اصلاح هندسی ، خط کشی محل های تردد عابران پیاده و سواره رو، مناسب سازی پیاده روها و حذف زواید فیزیکی از دیگر اقداماتی است که در محله شمیران نو اجرا و هم اکنون شاهد کاهش حجم ترافیک در این محله هستیم.