<strong>رشد ۹۰ درصدی فروش بیمه حافظ</strong>
<strong>رشد ۹۰ درصدی فروش بیمه حافظ</strong>
اقتصادوتجارت : فروش شرکت بیمه حافظ در هشت ماهه نخست سال جاری به 90.48 درصد رشد، نسبت به دوره مشابه سال گذشته رسیده است.

به گزارش روابط‌‌ عمومی بیمه حافظ، آمارها نشان می دهد که نسبت خسارت شرکت با کاهش ۱۷٫۲ درصدی به ۳۴٫۱۷ درصد رسیده است و این در حالی است که رسیدگی و پرداخت خسارت ها در سریعترین زمان ممکن انجام می پذیرد و بیمه حافظ کمترین میزان خسارت معوق در صنعت بیمه را دارا است.
در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ فروش شرکت بیمه حافظ در گروه درمان با رشد ۶۳۵ درصدی در صدر فروش قرار گرفته و گروه باربری با رشد ۲۵۴ درصدی و گروه مسئولیت با رشد ۱۰۲ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
همچنین رشته ثالث با ۳۹ درصد، مسئولیت با ۲۱٫۵ درصد و درمان یا ۲۱٫۱ درصد به ترتیب بیشترین سهم از پرتفوی را داشته اند.
یکی از نکات حائز اهمیت در فعالیت های شرکت، نسبت خسارت ۳۶ درصدین در بیمه های اتومبیل و ۲۳ درصدی در بیمه های مسئولیت و ۲۵٫۵ درصدی در بیمه درمان می باشد. همچنین رشته باربری با رشد ۲۵۷٫۳۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳٫۵۶ درصد از کل سبد پرتفوی را از آن خود کرده است.