رشد ۳۴٫۳ درصدی ارائه تسهیلات بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی
رشد ۳۴٫۳ درصدی ارائه تسهیلات بانک ملی ایران به بخش های مختلف اقتصادی
اقتصادوتجارت : بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش های مختلف اقتصادی کشور در هشت ماهه سال جاری تا انتهای آبان ماه یک میلیون و 808 هزار و 467 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 34.3 درصد افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی تعداد ۵۷ هزار و ۴۳۰ مورد تسهیلات به مبلغ ۹۸ هزار و ۱۷۲ میلیارد ریال دریافت کرده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶٫۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

بخش صنعت و معدن نیز ۳۷ هزار و ۴۶۷ مورد تسهیلات به مبلغ ۷۱۵ هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به هشت ماهه سال گذشته منتهی به آبان ماه،۷۹٫۳ درصد رشد داشته است.

به بخش مسکن و ساختمان هم ۱۶ هزار و ۷۶۶ مورد تسهیلات به ارزش ۲۵ هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲٫۱ درصد رشد یافته است.

بانک ملی ایران در هشت ماهه امسال منتهی به آبان ماه ۱۵۱ هزار و ۵۴۳ مورد تسهیلات به مبلغ ۳۸۰ هزار و ۳۰۸ میلیارد ریال به بخش بازرگانی پرداخت کرده است که نسبت مدت مشابه سال گذشته ۴۹٫۱ درصد افزایش داشته است.

بخش خدمات هم ۴۵۷ هزار و ۹۹۱ مورد تسهیلات به ارزش ۵۸۵ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به هشت ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳٫۴ درصد کاهش داشته است.

بخش صادرات نیز ۲۵۳ مورد تسهیلات به میزان ۳ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال دریافت کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته۴۸ درصد افزایش را نشان می دهد.