رشد ۱۲۳ درصدی تسهیلات دهی موسسه ملل
رشد ۱۲۳ درصدی تسهیلات دهی موسسه ملل
اقتصادوتجارت : مانده تسهیلات اعطایی موسسه ملل در پایان آذرماه سال جاری به بیش از 27 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نزدیک به 123 درصد رشد داشته است.

موسسه اعتباری ملل که با سرمایه ثبت شده یک هزار میلیارد تومانی و نماد “وملل” در بازار فرابورس ایران در حال فعالیت است گزارش ماهیانه منتهی به پایان آذرماه ۱۴۰۰ را منتشرکرد.

براین اساس این شرکت توانست در آذرماه ۴۹۹ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی درآمد کسب کند و در مقابل به سپرده گذاران ۴۶۱ میلیارد تومان سود اختصاص داد تا در مجموع درآمد تسهیلاتی آن در ۹ ماه نخست سال جاری به رقم چهار هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان برسد و همچنین سود پرداخت به سپرده گذاران این موسسه به سه هزار و۹۵۶ میلیارد تومان رسید و حاصل آن ثبت تراز عملیاتی مثبت ۱۶۳ میلیارد تومان بود.

موسسه ملل در این دوره زمانی ۴۱ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرد و همچنین ۱۰۸ درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل سود پرداخت کرد. این شرکت بورسی در پایان آذرماه سال گذشته دو هزار و ۹۱۴ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کرده بود و یک هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان هم سود پرداخت کرده بود.

مانده تسهیلات اعطایی این موسسه اعتباری با رشد ۱۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با ۱۲ماه سال گذشته هم ۴۷ رشد نشان می دهد. در بخش مانده سپرده های سرمایه گذاری هم این موسسه با رشد ۷۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته و ۴۱ درصدی نسبت به ۱۲ ماه سال گذشته رقم ۳۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان ثبت کرد.

رشد ۱۲۳ درصدی تسهیلات دهی موسسه ملل

براین اساس موسسه ملل در سال ۱۴۰۰ توانسته اعتماد سپرده گذاران را بیش از پیش جذب کند که رشد چشمگیر ۱۲۳ درصدی سپرده حاکی از این موضوع است و از سوی دیگر با افزایش توان مالی ، قدرت تسهیلات دهی این موسسه افزایش پیدا کرده است و موسسه ملل ۷۰ درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته تسهیلات در اختیار همه بخش های اقتصادی کشور قرار داده است.