رشد صادرات محصولات پگاه لرستان و ارتقاء جایگاه
رشد صادرات محصولات پگاه لرستان و ارتقاء جایگاه
شبکه اقتصادوتجارت : دور دوم کمیته عالی ارزیابی شرکت های تابعه صنایع شیر ایران با هدف بررسی مصوبات دور قبل، با ارزیابی شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان آغاز شد.

 عبدالله قدوسی مدیرعامل صنایع شیر ایران در این نشست با اشاره به توان و دانش فنی و تیم مدیریتی شرکت پگاه لرستان، عملکرد فعلی این شرکت را مطلوب ارزیابی و گفت: این شرکت در گذشته زیانده بود اما توانسته هم اکنون با اقدامات بهبودی، خود را جزو سه شرکت اول صنایع شیر ایران معرفی و در رتبه دوم قرار گیرد .
وی افزود: برای حفظ این ضرب آهنگ رشد، باید در زمینه صادرات برنامه ریزی داشت زیرا این شرکت می‌تواند با گشودن درهای جدید در بازارهای صادراتی ابعاد جدید توسعه را تجربه کند.
ولی ملکی رئیس هیئت مدیره صنایع شیر ایران هم در این نشست با اشاره به اهمیت سیاستگذاری ارتقای عملکرد شرکت های تولیدی گفت: ارتقای فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌ها می‌تواند ذهنیت عمومی که معتقد است دولت تولیدکننده خوبی نیست را تغییر دهد.
وی در حوزه صادرات هم سرمایه گذاری با ثبات را رمز موفقیت دانست و اضافه کرد: ثبات نرخ ارز می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه صادراتی کمک کند.
ملکی فاکتور دیگر رشد و توسعه شرکت را نوآوری دانست و خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه بازار و تبلیغات در محصولات تازه شد.