رشته‌ی حقوق مالیاتی در دانشگاه دایر شد
رشته‌ی حقوق مالیاتی در دانشگاه دایر شد
اقتصادوتجارت : در راستای رویکرد تحول آفرینی نظام مالیاتی و برقراری تعاملات نزدیک و همکاری مشترک سازمان امور مالیاتی کشور با مراکز علمی و دانشگاهی، کارشناسی حرفه ای رشته حقوق مالیاتی در دانشگاه جامع علمی کاربردی از مهرماه سال‏جاری ایجاد شده است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، چرخش‏ های تحول آفرین نظام مالیاتی در دوره جدید صرفاً معطوف به درون سازمان نبوده و ابعاد برون سازمانی را نیز دربر می گیرد و در راستای اجرای این سیاست، به همت سازمان امور مالیاتی کشور و با پیشنهاد گروه تخصصی برنامه ریزی حقوق دانشگاه جامع علمی کاربردی، دوره کارشناسی حرفه ای رشته حقوق مالیاتی در جلسه ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی-کاربردی مطرح و با اکثریت آراء تصویب و از مهرماه سال جاری در مرکز آموزش علمی-کاربردی تحقیقات صنعتی ایران اجرایی شده است.

شایان ذکر است ایجاد رشته حقوق مالیاتی که در راستای تقویت نیروی انسانی متخصص در نظام مالیاتی صورت پذیرفته، شرایطی را فراهم می نماید تا تمکین مودیان ارتقاء یافته و به صورت داوطلبانه و بدون بکار بردن ترفندهای اجرایی اعم از تشویقات و معافیت‏ های مالیاتی، افزایش مواعد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و… مالیات خود را پرداخت نمایند و از سوی دیگر ماموران مالیاتی نیز با سرعت و آرامش بیشتری، مالیات را به حیطه وصول درآورند.

همچنین فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر تسلط به مباحث مالیاتی و انجام تکالیف مالیاتی به صورت صحیح و منطبق با قانون که موجبات تسریع در فرآیندهای رسیدگی و دادرسی مالیاتی را فراهم می نماید، می توانند نسبت به تامین شغل متناسب با نیازهای روز جامعه در حوزه های دادرسی مالیاتی، مدیریت دفاتر خدمات مالیاتی، کارشناس و مشاور امور مالیاتی امیدوارتر باشند.

لازم به ذکر است که با تدابیر و برنامه ریزی های صورت پذیرفته دوره تحول آفرینی طی یک‏سال گذشته، بطور مداوم و مستمر با نخبگان و صاحبنظران اقتصادی و مالیاتی، سلسله نشست ‏های تخصصی برگزار و نتایج و دستاوردهای آن در برنامه ها و اقدامات سازمان بکار گرفته می شود و ایجاد رشته تحصیلی حقوق مالیاتی نیز از جمله این موارد است.