رسیدگی به درخواست شهروندان درباره بهبود شرایط مسیرهای دوچرخه سواری
رسیدگی به درخواست شهروندان درباره بهبود شرایط مسیرهای دوچرخه سواری
شبکه اقتصادوتجارت : سامانه ۱۳۷ در کوتاهترین زمان به درخواست‌های ثبت شده شهروندان رسیدگی می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸، سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، با هدف بهبود وضعیت خدمت‌رسانی به مردم و ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان، بازدیدهای منظم و مستمر را به عهده داشته و به مشکلات پیش آمده، در کوتاهترین زمان با کیفیت مطلوب رسیدگی می کند.
?همچنین با توجه به راه اندازی اپلیکیشن «دوچرخه» و اهمیت دادن مدیریت شهری به توسعه و ترویج فرهنگ دوچرخه سواری در تهران، شهروندان می توانند درخواست های خود را در خصوص مسیرهای دوچرخه سواری درباره نصب حفاظ مسیر دوچرخه، پارک بودن خودرو یا موتور سیکلت در محل دوچرخه و یا تردد در مسیر آن و مرمت مسیر و علائم ویژه دوچرخه در مسیر تردد را با سامانه ۱۳۷ مطرح کنند.