راه اندازی سامانه مشاوره روانشناسی اروند
راه اندازی سامانه مشاوره روانشناسی اروند
شبکه اقتصادوتجارت :مدیر توسعه اجتماعی و ورزشی سازمان منطقه آزاد اروند از راه اندازی سامانه ارائه مشاوره رایگان روانشناسی اروند خبر داد.

 گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پیمان ادیبی ضمن اعلام این خبر افزود: برای ارتباط با روانشناسان برجسته منطقه و به منظور ارائه مشاوره روانشناسی در دوران کرونا، شهروندان می توانند با شماره ۰۶۱۵۳۵۳۵۱۲۵ تماس حاصل نمایند.

ادیبی با اشاره به اینکه رویکرد اصلی از راه اندازی این سامانه کمک و تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره رایگان است، اظهار داشت: این سامانه با هدف حفظ سلامت روان افراد جامعه خصوصا با توجه به گسترش ویروس کرونا در کشور و ایجاد استرس و اضطراب ناشی از آن ایجاد شده است