راه‌حل برون‌رفت پیروزمندانه از جنگ اقتصادی مدیریت علمی، تخصصی و عملگرایی است
راه‌حل برون‌رفت پیروزمندانه از جنگ اقتصادی مدیریت علمی، تخصصی و عملگرایی است
شبکه اقتصادوتجارت : دکتر بهزاد شیری مدیرعامل پست‌بانک‌ایران در گفتگویی ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهدای عظیم‌الشأن دفاع مقدس تأکید کرد: راه‌حل برون رفت پیروزمندانه از جنگ اقتصادی در مدیریت علمی، تخصصی و اتخاذ راهبرد عملگرایی است.

مدیر عامل پست بانک: همیشه میزان تاب‌آوری هر فرد یا جامعه‌‌ای را باید در روزهای سخت سنجید. درطول چند دهه اخیر کشور ما همواره در عرصه‌های مختلف درحال دفاع در مقابل حملات دشمنان خود بوده است، گاه در عرصه نظامی، گاه فرهنگی و البته اقتصادی که به جرأت می‌توان گفت حمله‌ اقتصادی و عوامل بی‌ثبات‌کننده خارجی و داخلی نقطه مشترک هر جنگی بوده‌است.

دکتر شیری گفت: اما درچند سال اخیر و به ویژه امسال، عملاً مورد یک حمله‌ی تمام‌عیار اقتصادی قرار گرفتیم. شاید اگر در چند سال قبل اهمیت اقتصاد مقاومتی و مقاوم کردن اقتصاد کشور را به خوبی درک و برای آن قدم‌های عملی‌ بیشتری برداشته می‌شد، امروز راحت‌تر از این گردنه سخت عبور می‌کردیم، اما باز راه‌حل برون رفتِ پیروزمندانه از این جنگ را می‌توان در مدیریت علمی و تخصصی و راهبرد عملگرا یافت.
مدیرعامل پست بانک ایران درپایان بیان داشت: دفاع مقدس پایان نیافته و امروز سربازان اقتصادی ایران هستند که به دنبال حماسه‌سازان هشت سال دفاع مقدس قدم بر می‌دارند. چهلمین سالِ آغاز دفاع‌ مقدس ما را بیشتر از گذشته به اهمیت کار و عمل واقف می‌کند تا بدانیم فقط با حرکت و عمل است که می‌توان تغییر داد.