رازی در ۱۴۰۰ به تمام تعهدات خود عمل کرد/ پرداخت ۱۱ هزار میلیارد خسارت در سال گذشته
رازی در ۱۴۰۰ به تمام تعهدات خود عمل کرد/ پرداخت ۱۱ هزار میلیارد خسارت در سال گذشته
اقتصادوتجارت : مدیرعامل بیمه رازی با بیان اینکه نسبت خسارت بیمه رازی از صنعت کمتر بوده است، گفت: شرکت بیمه رازی با وجود آنکه به تمام تعهدات خود در سال 1400 پاسخ گفته است، ضریب خسارت کمتری نسبت به میانگین صنعت داشته و این بیانگر عملکرد بیمه رازی در جذب ریسک‌های منطقی بازار دارد.

علی جباری گفت: یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های خدمت رسانی در صنعت بیمه فرآیند پرداخت خسارت است که بیمه رازی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است.
مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: در سال گذشته با تکیه بر برنامه ریزی مشخص و عملکرد مناسب شرکت، طول پرداخت خسارت در بیمه رازی کاهش پیدا کرد و این شرکت با شیوه پرداخت اقساطی و افزایش مدت زمان پرداخت خسارت خداحافظی کرد.
او با اشاره به رفع مشکلات نقدینگی در شرکت بیمه رازی، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ تمام خسارت‌های معوق سنوات گذشته به طور کامل پرداخت شده و هیچ خسارتی در سال ۱۴۰۰ به سال بعد موکول نشده است.
جباری تعهد و پاسخگویی را نشانه بارز بیمه رازی دانست و یادآور شد: بیمه رازی به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی توانایی ارائه خدمات بیمه‌ای به تمام هموطنان را دارا است و خود را در قبال بیمه‌گذاران و بیمه شدگان پاسخگو می‌داند.
مدیرعامل بیمه رازی در ادامه افزود: در صنعت بیمه یکی از شاخص‌های مهم عملکردی نسبت خسارت است که بیمه رازی با وجود پاسخگویی به تمام تعهدات خود نسبت خسارت پایین‌تری نسبت به عملکرد صنعت داشت و این موضوع بیانگرد آن است که بیمه رازی در سال ۱۴۰۰ ریسک‌های منطقی را تحت پوشش خود قرار داده است.