رئیس کمیته پدافند غیر عامل شهرداری تهران منصوب شد
رئیس کمیته پدافند غیر عامل شهرداری تهران منصوب شد
اقتصادوتجارت : طی حکمی از سوی شهردار تهران، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به عنوان جانشین شهردار در امور پدافند غیر عامل و رئیس کمیته پدافند غیر عامل شهرداری تهران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در متن حکم دکتر علیرضا زاکانی شهردار تهران خطاب به دکتر علی نصیری آمده است: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت و حساسیت‌ شهر تهران به لحاظ سیاسی، امنینی-دفاعی، اقتصادی و تاثیرات آن در کل کشور، موضوعات و ملاحظات پدافند غیر عامل در زیرمجموعه شهرداری تهران، مدنظر قرار گیرد.