دیدار سرپرست اداره کل نظارت اموال تملیکی با مقامات قضایی گلستان
دیدار سرپرست اداره کل نظارت اموال تملیکی با مقامات قضایی گلستان
اقتصادوتجارت : در دومین مرحله از سلسله برنامه های نظارتی حوزه پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، استان گلستان میزبان مسئولان نظارتی این سازمان شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اسکندر یارنسب سرپرست اداره کل نظارت، پایش و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه این سلسله برنامه ها برای احصا و تقویت نقاط قوت و انتقال تجربیات سودمند و موفق استان ها میان یکدیگر است، اظهار داشت: در گلستان در بدو ورود به اتفاق نمایندگان معاونت های توسعه، اموال منقول و غیرمنقول، حوزه ریاست، جلسه ای مشترک را مدیرکل و اداره کارکنان استان ترتیب دادیم که شناخت اولیه و کاربردی از استان به دست آمد.

یار نسب ادامه داد: تشکیل جلسه و هم کلامی با محمود دادستان، تقی حسام تعزیرات حکومتی و عباسعلی پهلوانی نسب رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان به منظور بحث و بررسی پیرامون تعامل و تفاهم دستگاه های اجرایی استان با حوزه اموال تملیکی از دیگر برنامه های شاخص گروه نظارتی اعزامی سازمان به استان گلستان به شمار رفت.

وی افزود: بازدید میدانی از انبارهای استان و بررسی تعدادی از پرونده های گلستان توسط نمایندگان معاونت های سازمان و دیگر اعضای گروه از دیگر برنامه های این سفر دو روزه بود.

این مسئول در پایان تصریح کرد: از سامانه یکپارچه اموال تملیکی موسوم به سیات هم که در این استان فعال است به صورت ميداني و عملياتي بازدید و بررسی به عمل آمد و اشکال و ایرادهای آن احصا شد.