دکتر کاردگر عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران شد
دکتر کاردگر عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران شد
اقتصاد و تجارت : نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با حداکثر آرا و اختلاف معنادار و کسب ۳۱ رای، بعنوان عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

 به گزارش اقتصاد و تجارت به نقل از روابط عمومی در جلسه امروز شورای عمومی سندیکای بیمه گران، آقایان دکتر ابراهیم کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، بهاری فر مدیرعامل بیمه ما، کشاورز مدیرعامل بیمه دی و جباری مدیرعامل بیمه رازی به عنوان اعضای هیات رییسه جدید سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شدند.

 در این نشست، دکتر کاردگر برای دومین دوره پیاپی با کسب اکثریت آرا، بعنوان عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.

 در نشست شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران، ۳۵ موسسه بیمه ای عضو سندیکای بیمه گران حضور دارند.

 بر اساس این گزارش در این جلسه همچنین آقایان بادین مدیرعامل بیمه آسیا و هادی مدیرعامل بیمه باران بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.