دکتر فرزین تاکید کرد: تورم پایین منجر به رشد اقتصادی می شود
دکتر فرزین تاکید کرد: تورم پایین منجر به رشد اقتصادی می شود
اقتصادوتجارت : دکتر محمد رضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران معتقد است که تورم پایین و با ثبات، منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،رئیس شورای هماهنگی بانک ها در گفت و گویی با ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران گفته است:تورم پایین منجر به بهبود کارکرد بازار و رشد اقتصادی می‌شود.این موضوع یکی از گزاره‌های با اهمیتی است که در مکاتب اقتصادی مختلف مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.یم.

وی افزود: تورم دارای هزینه‌های واقعی است. این هزینه، به ویژه تورم پیش‌بینی شده موجب می‌شود اقتصاد کشور در حوزه‌هایی چون اشتغال، معیشت، رشد اقتصادی و غیره دچار مشکل شود، اما اقتصادی که دارای تورم پایین یا اصطلاحا ثبات باشد، رشد سریع‌تری خواهد داشت.

دکتر فرزین تاکید کرد:برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم در ابتدا باید بدانیم هیچ قاعده بهینه‌ای در بلند مدت وجود ندارد که اگر بر اساس این قاعده عمل کنیم می‌توانیم تورم را کنترل کنیم. بنابراین ما باید نظام سیاستگذاری اقتصاد‌مان را اصلاح کنیم و تا زمانی که نظام سیاستگذاری اقتصادمان را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم تورم را کنترل کنند.