دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در گفتگویی به تشریح اقدامات مهم این بانک همزمان با ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم پرداخت
دکتر بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران در گفتگویی به تشریح اقدامات مهم این بانک همزمان با ۱۰۰ روز اول دولت سیزدهم پرداخت
اقتصادوتجارت : گسترش شمول مالی با افتتاح ۳۴۵.۳۹۸ فقره حساب بانکی جدید در مناطق روستایی، رونمایی از ۵ خدمت جدید در باجه‌های بانکی روستایی کشور و افزایش تعداد خدمات به ۳۶ خدمت، افزایش تامین مالی فعالین حوزه فناوری اطلاعات به ۲۶ هزار میلیارد ریال و افزایش تامین مالی خرد به ۶۲.۰۰۰ نفر با مبلغ ۴۸.۰۰۰ میلیارد ریال از جمله اقدامات مهم این بانک در مدت مذکور بوده است.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر شیر ؛ توسعه خدمات بانکی با افتتاح و بهره‌برداری از ۸۸ باجه بانکی روستایی در راستای توسعه عدالت اقتصادی، افزایش کاربران اینترنت‌بانک و همراه بانک به تعداد ۳۰۴.۸۱۸ نفر در راستای تسهیل خدمات غیرحضوری، افزایش تعداد ۴۴ دستگاه خودپرداز، ۱۵.۵۰۲ دستگاه پایانه فروشگاهی و ۸۸ پایانه شعب در مناطق روستایی را جزو دیگر اقدامات پست بانک ایران برشمرد.
مدیرعامل بانک در پایان به بیان دیگر اقدامات پست بانک ایران در مدت مذکور پرداخت و تصریح کرد: آغاز پیاده‌سازی ۶۶ پروژه عملیاتی در راستای استقرار بانکداری دیجیتال، اجرای طرح شناسایی و تقدیر از استعدادهای درخشان و برترین‌های کنکور سراسری سال ۱۴۰۰ در حمایت از نخبگان مناطق روستایی برای اولین بار و ایفای مسئولیت اجتماعی با حمایت از کاروان اعزامی پاراالمپیک ۲۰۲۰ از جمله این اقدامات می‌باشد.