دکتر آهنگری مدیرعامل مجتمع اپال پارسیان به زیارت مزار شهدای گمنام شهرستان خواف رفته
دکتر آهنگری مدیرعامل مجتمع اپال پارسیان به زیارت مزار شهدای گمنام شهرستان خواف رفته
اقتصاد و تجارت : دکتر آهنگری مدیرعامل محترم مجتمع اپال پارسیان در اولین حضوربه عنوان مدیرعامل در شهرستان خواف ،به زیارت مزار شهدای گمنام رفته و باقرائت فاتحه به روح بلند شهدا درود فرستادند

ایشان در دیدارهای امروز خود با مسئولین شهرستان خواف به دفتر فرماندار محترم این شهرستان حضور یافتند .
مهندس عباسپور ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس سلطانی ،به دکتر آهنگری تبریک گفتند و برایشان آرزوی موفقیت نمودند.

همچنین دکتر آهنگری باهیات همراه جهت عرض تبریک هفته قوه قضاییه به دادگستری شهرستان خواف حضور یافتند