ديدار مديرعامل فولاد خوزستان با استاندار ويژه خوزستان
ديدار مديرعامل فولاد خوزستان با استاندار ويژه خوزستان
اقتصادوتجارت : امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با صادق خلیلیان استاندار ویژه خوزستان دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی، صبح امروز ۹ آذرماه ۱۴۰۰ امين ابراهيمی مديرعامل با همراهی عليرضا مخبر دزفولی قائم مقام مديرعامل در امور ستادی و مسئوليت های اجتماعی و محمد جامعی مدير حوزه دفتر مدیرعامل، با حضور در دفتر صادق خليليان استاندار ويژه خوزستان با وی ديدار كردند.

در اين ديدار صميمانه گزارشی از وضعيت شركت فولاد خوزستان و چالش های پيش رو و اقدامات شركت در حوزه مسئوليت های اجتماعی مطرح گرديد و از استاندار ويژه خوزستان برای بازديد از شركت فولاد خوزستان دعوت به عمل آمد.

خليليان استاندار خوزستان در اين ديدار ضمن وعده بازديد از شركت فولاد خوزستان قول همراهی در جهت حل مشكلات و رفع چالش های موجود شركت فولاد خوزستان را دادند و در این جلسه به دستگاه های ذيربط برای همكاری با شركت فولاد خوزستان دستورات لازم را صادر كردند.