دو انتصاب در بیمه کوثر
دو انتصاب در بیمه کوثر
اقتصادوتجارت : طی احکام جداگانه‌ای از سوی مدیرعامل بیمه کوثر محمدسجاد میرزاخانی و سیروس صدقی به ترتیب به عنوان مدیران آموزش و پژوهش و بیمه‌های کشتی و هواپیمای شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابط‌عمومی بیمه کوثر، به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نوآوری و تایید مدیرعامل بیمه کوثر، محمدسجاد میرزاخانی به مدیریت آموزش و پژوهش شرکت منصوب شد. وی که دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران است، پیش از این، ریاست اداره نظارت ریسک بیمه‌گری را عهده‌دار بود.
همچنین به پیشنهاد معا‌ون فنی و تایید مدیرعامل بیمه کوثر، سیروس صدقی به مدیریت بیمه‌های کشتی و هواپیما منصوب شد. او دانش‌آموخته کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی، دارای مدرک Charter Insurance Institute (CII) و در مقطع کارشناسی ارشد بازرگانی بین‌الملل دانشگاه تهران تحصیل می‌کند. صدقی تجربه ریاست اداره امور بین‌الملل و ریاست اداره صدور بیمه‌های کشتی و هواپیما را داشته است.