دومين مرکز گياه پزشکي آموزشي منطقه ۲ افتتاح شد
دومين مرکز گياه پزشکي آموزشي منطقه ۲ افتتاح شد
اقتصادوتجارت : دومين مرکز گياه پزشکي آموزش منطقه 2 در محله مرزداران افتتاح و فعاليت آن از ابتداي فصل تابستان آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ۲، علیرضا جعفری، معاون خدمات شهري و محیط زیست منطقه با اشاره به اهداف و برنامه‌هاي مديريت شهري در حفظ و نگهداشت فضاي سبز و حرکت در مسير ايجاد آرامش روحي و تلطيف محيط شهري گفت: باتوجه به ضروريت مشارکت شهروندان در حفظ محيط زيست و تشويق و ترغيب آنها به کاشت و نگهداري گلهاي آپارتماني در منازل توسعه مراکز گياه پزشکي و آموزشي در دستور کار قرار دارد.
وي افزود: تا کنون يک مرکز کلينيک گل و گياه در منطقه دوره هاي آموزشي مستمر کاشت و نگهداري گلهاي آپارتماني ،و… را برگزار ميکرد .
جعفری با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از فعاليت‌هاي اين مرکز گفت:باتوجه به وسعت و ويژگي جمعيت پذيري منطقه به منظور تسهيل در دسترسي شهروندان به برنامه هاي آموزشي دومين مرکز گياه پزشکي و آموزشي منطقه ،احداث و راه اندازي شد.
وي افزود: اين مرکز با هدف ارائه آموزش ، مشاوره و تحقیق در محله مرزداران ،خیابان سازمان آب، حنب ساختمان mrf احداث و فعاليت آن از ابتداي تيرماه آغاز شد.