دوره آموزشی حسابرسی داخلی در بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد
دوره آموزشی حسابرسی داخلی در بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد
اقتصادوتجارت : دوره آموزشی حسابرسی داخلی با هدف توسعه و بهسازی همزمان کارکنان و سازمان از طریق افزایش دانش گروه‌های کاری، کسب مهارت و افزایش تعهد و انگیزه برای کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، در راستای اجرای برنامه آموزش تخصصی همکاران بانک در خصوص حاکمیت شرکتی و همچنین آموزش های قوانین و مقررات، حسابرسی داخلی، کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک، دوره آموزشی با عنوان حسابرسی داخلی با هدف توسعه و بهسازی همزمان کارکنان و سازمان از طریق افزایش دانش گروه‌های کاری و کسب مهارت و افزایش تعهد و انگیزه، با تدریس جناب آقای دکتر حسین کثری و جناب آقای رضا صبری در آبان و آذر ماه سال ۱۴۰۱ بصورت حضوری در محل سالن کنفرانس دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت برگزار شد.در این دوره که از ۱۹ آبان شروع و تا ۱۷ آذر ماه سال جاری ادامه یافت، ۷ جلسۀ ۶ ساعته بالغ بر ۶۷۰ نفر ساعت کلاس برگزار شد و در آن به مباحثی نظیر معرفی چارچوب رویه های حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی، استانداردهای بین المللی حسابرسی داخلی، چارچوب کنترلهای داخلی یکپارچه COSO ، حسابرسی IT مبتنی بر COBIT و … پرداخته شد.

در پایان این دوره، همکاران در آزمون آنلاین حسابرسی داخلی که در ۲۴ آذر ماه برگزار شد شرکت نمودند و ارزیابی های لازم از اثربخشی فرایند آموزش مخاطبین دوره انجام گردید.

یاد آور میشود واحد آموزش و واحد حسابرسی داخلی بانک قرض الحسنه رسالت با همکاری دانشگاه توسعه اجتماعی رسالت، مجموعه دوره هایی طراحی نموده تا مخاطبین به صورت گام به گام از مقدماتی تا پیشرفته تمامی مباحث مربوط به حاکمیت شرکتی اعم از حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و قوانین و مقررات بانکی را بصورت هدفمند و کاربردی فراگیرند.