دفاع تمام قد مدیرعامل از سهم شرکت از آنومالی‌های منطقه
دفاع تمام قد مدیرعامل از سهم شرکت از آنومالی‌های منطقه
اقتصادوتجارت : مهندس رضا محتشمی‌پور ، معاون معادن و فرآوری مواد و ارت صمت همراه با علمدار مدیرکل صمت استان، عظیمی معاون هماهنگی و اموراقتصادی استاندار مهمان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بودند.

مهندس رضا محتشمی‌پور ، معاون معادن و فرآوری مواد و ارت صمت همراه با علمدار مدیرکل صمت استان، عظیمی معاون هماهنگی و اموراقتصادی استاندار مهمان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بودند.

در این بازدید مهندس مجتبی حمیدیان، مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ضمن خیرمقدم گفت: برنامه بازدید از پیت چغارت، فرمان آتشباری و بازدید از کارخانه کنسانتره و گندله را با حضور شماخواهیم داشت.

او همچنین به آنومالی هایی اشاره کرد که در منطقه وجود دارند و کارهای اکتشافی آن توسط ایمیدرو انجام شده و ذخیره‌ها مشخص و در مراحل واگذاری قرار دارند ولی متاسفانه مواردی مطرح می شود در خصوص اینکه به شرکت های دیگر واگذار شود و ضرورت دارد سهم منطقه و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران حتما در آن بصورت ویژه دیده شود.

در ادامه طهماسبی عضو هیئت مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ابتدا توضیحاتی درباره پیت چغارت ارایه کرد و به مشکل عمده شرکت سنگ آهن مرکزی اشاره و بیان داشت: سنگ آهن مرکزی با همه این آنومالی‌ها که بزرگترین آنومالی در کشور است مجبور است خارج از استان سنگ تامین تا خوراک واحد کنسانتره تامین شود.

وی در خصوص واگذاری آنومالی ها تصریح کرد: بحث هایی در خصوص واگذاری مطرح است که از شما تقاضا داریم مساعدت کنید بتوانیم این آنومالی ها را با هماهنگی مجموعه ایمیدرو تهیه و تولید و در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

طهماسبی در پایان گفت: اکنون اینجا چند ده هزار میلیارد سرمایه گذاری شده تا بتوانیم سنگ را فرآوری و تبدیل به گندله و خوراک واحدهای فولادی پایین دست را فراهم کنیم.