دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین
اقتصادوتجارت : مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین در روز سه شنبه ۱۳ دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بدینوسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک کارآفرین در ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ در محل سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره ۲ بانک کارآفرین واقع در خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت،کوچه کاج آبادی، پلاک ۷۵ برگزار می گردد.
از کلیه صاحبان سهام محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می آید؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه.
اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه بانک و اصلاح ماده ۶ اساسنامه.
اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.