دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد
دستورالعمل پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به شعب پست بانک ایران در سراسر کشور ابلاغ شد
اقتصادوتجارت : معاونت اعتباری و بین الملل پست بانک ایران با ارسال بخشنامه 01/8/ ب مورخ 1401/1/21 دستورالعمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق این دستور العمل که موضوع همکاری بانک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده و به تصویب هیات مدیره بانک رسیده است، مبلغ تسهیلات پرداختی به هر متقاضی یک میلیارد ریال با نرخ سود پنج درصد و مدت مشارکت و بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.
همچنین برای تضمین باز پرداخت این تسهیلات از ضمانت متقابل متقاضیان تسهیلات مسکن روستایی (سفته زنجیره‌ای) استفاده می‌شود.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده ساختمانی و اخذ مدارک و مجوز های مرتبط با ساخت مسکن، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تخصیص وام بر عهده بنیاد مسکن بوده است.
همچنین اقساط این تسهیلات، بنا به در خواست و تمایل متقاضی در دوره های یک ساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل باز پرداخت است.