در برخورد با متخلف، سازمان هیچ گونه اغماضی ندارد
در برخورد با متخلف، سازمان هیچ گونه اغماضی ندارد
اقتصادوتجارت :رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ضمن احترام به قاطبه همکاران خدوم و پاکدست سازمان امور مالیاتی، فساد اداری، خط قرمز سازمان است و مدیران باید تمام توان خود را برای ارتقای سلامت نظام اداری به کار بسته و با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف و مفاسد اداری برخورد کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ضمن احترام به قاطبه همکاران خدوم و پاکدست سازمان امور مالیاتی، فساد اداری، خط قرمز سازمان است و مدیران باید تمام توان خود را برای ارتقای سلامت نظام اداری به کار بسته و با جدیت و قاطعیت با هرگونه تخلف و مفاسد اداری برخورد کنند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر داود منظور با بیان اینکه ارتقای سلامت نظام اداری و فسادستیزی از برنامه های مهم نظام مالیاتی است، تاکید کرد: واحدهای نظارتی و حراستی سازمان امور مالیاتی کشور باید با هر گونه تخلف و فساد، با قید فوریت رسیدگی و برخورد جدی کرده و مقتدرانه و هوشمندانه با این موضوع رو به رو شوند.

وی در ادامه، به تخلف یکی از روسای گروه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران اشاره کرد و افزود: این فرد، اقرار به دریافت ۳ میلیارد ریال رشوه نموده است که در همین راستا، دادستانی انتظامی مالیاتی، حراست سازمان و هیات های رسیدگی به تخلفات ورود کرده تا سریعا به موضوع رسیدگی شده و با فرد متخلف، برخورد قاطع صورت گیرد.

دکتر منظور به لزوم برخورد مستمر و برنامه ریزی شده با متخلف با هدف پیشگیری از زمینه بروز و ظهور فساد تاکید کرد و گفت: تمام تلاش ها برای ریشه کن کردن انواع فساد متمرکز شده و از سوی نهادهای نظارتی با جدیت پیگیری می شود و اگر احیاناً فساد و سوء جریانی شکل گرفت، فورا اقدامات جدی و قاطع انجام خواهد شد.