در برخورد با تخلفات زیست محیطی و شهری، مطابق قانون هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت
در برخورد با تخلفات زیست محیطی و شهری، مطابق قانون هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت
اقتصادوتجارت : در پی تخلفات شهری و آلودگی های زیست محیطی متعدد یک واحد صنفی برای اهالی محله یافت آباد جنوبی و طبق گزارشات ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در خصوص لزوم متوقف شدن فعالیت این واحد صنفی، گاراژ "نوجوانی" تخریب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸- محمد جواد خسروی شهردار منطقه هجده پیرامون اجرای قانون در منطقه گفت: طبق بازدید های متعدد معاونین و مدیران شهری از گاراژ نوجوانی و محرز شدن خطرات این گاراژ برای اهالی محله یافت اباد جنوبی و خیابان زندیه ،مأموران گشت مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری منطقه هجده با ارائه اخطار های مکرر نسبت به رفع و جمع آوری مواد زاید این واحد صنفی اقدام کردند ولی متاسفانه این مجموعه صنفی بدون هیچ عکس العملی نسبت به انجام رفتارهای مخاطره آمیز زیست محیطی و شهری اصرار و استمرار داشتند، که طبق قانون و مطابق نظر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، دستوراتی در خصوص متوقف شدن و رسیدگی به تخلفات این گاراژ صادر شد و با کمک و همکاری نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی و رفع تخلفات این گاراژ اقدام شد.
شهردار منطقه ۱۸ در ادامه تاکید کرد : عملیات تخریب گاراژ نوجوانی جهت رفع تخلفات محرز شده در واحدهای تجاری داخل محوطه صورت گرفت و با تلاش نیروهای شهرداری، اداره حقوقی و املاک این واحد آلاینده تخریب و آزاد سازی شد.

شایان ذکر است در اجرای این اقدام قانونی علاوه بر اقدامات موثر شهرداری ناحیه ۳ منطقه ۱۸، نیروهای انتظامی، شهربان، معبربان، خدمات شهری و محیط زیست منطقه نیز همکاری های لازم را در جهت رفع تخلف این معضل زیست محیطی که سالیان سال گریبانگیر شهروندان ساکن در آن محدوده بوده، داشتند.