درمدارس پرتو چه می‌گذرد، چرخه کار مراکز پرتو
درمدارس پرتو چه می‌گذرد، چرخه کار مراکز پرتو
شبکه اقتصادوتجارت : چندسالی‌است که شهرداری تهران مدارس پرتو را با هدف دفاع از حق‌تحصیل و آموزش کودکان کار و خیابان تاسیس کرده که با مشارکت سازمان های مردم نهاد اداره می‌شود.

در این مراکز اطلاعات مربوط به کودکان کار ثبت شده و سپس وضعیت سلامتی آنان از جمله وضعیت بیماری‌های زمینه‌ای، سلامت دندان‌ها، جراحت و آسیب دیدگی و حتی شرایط روحی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. با کسب این اطلاعات فرآیند سوادآموزی و آموزش به کودکان از سوی معلمان و مربیان آموزش دیده آغاز می‌شود.
همزمان با ارائه آموزش به کودکان که کاملا رایگان انجام می‌شود و ایجاد فرصت و فضایی برای بازی آنان. تیم‌های مددکاری اقدام به شناسایی خانواده این کودکان کرده تا در صورت امکان آنان را تحت خدمات حمایتی خود شامل آموزش و توزیع بسته‌های معیشتی و … قراردهند. همزمان تلاش می‌شود تا رضایت والدین کودکان برای ادامه حضور در مراکز پرتو اخذ شود.
اولویت مدارس پرتو ارتباط گیری با خانواده کودکان کار است، همزمان با این اقدامات و تداوم آموزش‌ها، متخصصان حاضر در این مراکز اقدامات خود برای کشف استعداد و مهارت‌های کودکان را آغاز می‌کنند، تا با شناسایی این استعدادها کودک در کنار ادامه تحصیل مهارت موردعلاقه خود را نیز فرا بگیرد.
بعد از پایان تحصیلات، حمایت مراکز پرتو از کودکانی که حالا در آستانه ورود به جوانی قرار دارند ادامه پیدا می‌کند تا آنها بتوانند از طریق مهارتی که آموخته‌اند وارد بازار کار شده و درآمد مناسبی کسب کنند. با حمایت‌های انجام شده این افراد حتی امکان ورود به دانشگاه را نیز پیدا می‌کنند.
با معرفی کودکان کار و خیابان به این مراکز شما هم می‌توانید در ساختن آینده بهتر برای یک کودک سهیم باشید.