درخشش مهندسان جوان پتروشیمی آپادانا در کنفرانس های معتبر مرتبط با صنعت متانول
درخشش مهندسان جوان پتروشیمی آپادانا در کنفرانس های معتبر مرتبط با صنعت متانول
اقتصادوتجارت : مقالات پژوهشگران شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در حوزه های مرتبط با هوش مصنوعی،فناوری و تکمیل زنجیره ارزش صنعت متانول؛درپایگاه های تخصصی علمی، ژورنال ها و سمینارهای مرتبط با صنعت؛مورد پذیرش و در نوبت ارائه قرار گرفتند.

مهندسان جوان شرکت؛تاکنون موفق به چاپ مقاله در ژورنال ها و ارائه در کنفرانس های تخصصی مرتبط با صنعت متانول شده اند.

چاپ مقاله در نشریه مهندسی شیمی ISI

بر این اساس؛ مقاله فردین حسینی با موضوع “مطالعات آزمایشگاهی و مدل سازی هوش مصنوعی؛ حذف آلاینده های رنگی از پساب در ژورنال ISI با محوریت مهندسی شیمی و تکنولوژی به چاپ رسیده است.

پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس سوخت و احتراق

در بخش ارائه نیز؛ مقاله محمد بهبهانی،فردین حسینی و زانیار سیف پناهی،با موضوع “مدل سازی CFD اثر افزایش متانول به بنزین بر مشخصه های احتراق”در دهمین کنفرانس سوخت و احتراق مورد پذیرش قرار گرفت و ارائه شد.

پذیرش و ارائه مقاله در کنفرانس های توسعه و فناوری در مهندسی شیمی و کاتالیست

همچنین؛مقاله های “کاربرد متانول به عنوان سوخت کشتی؛مطالعه موردی بر ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی” و “مطالعه آزمایشگاهی تولید گاز سنتز با استفاده از روش نانو فتوکاتالیست در حضور فاز آبی” از سوی عبدالله گلکاری و ایوب بهمیاری به ترتیب در هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه و فن آوری در مهندسی شیمی و چهارمین کنفرانس کاتالیست ایران مورد پذیرش قرار‌گرفته و ارائه شدند.

پذیرش و ارائه در کنفرانس فناوری اطلاعات، مدیریت و کامپیوتر

در بخش دیگر همچنین مقاله مسعود رحیمی با موضوع “ارزیابی هوش مصنوعی در صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی” در اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ، مدیریت و کامپیوتر مورد پذیرش قرار گرفته است.