درخشش بانوی شاغل در پازارگاد در مسابقات تیراندازی منطقه پارس
درخشش بانوی شاغل در پازارگاد در مسابقات تیراندازی منطقه پارس
اقتصادوتجارت : مسابقات تیراندازی بانوان شرکت های پتروشیمی منطقه پارس ویژه دهه مبارک فجر با درخشش ورزشکار بانوی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد به کار خود پایان داد.

مریم خسروی بانوی شاغل در شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در این دوره از مسابقات با درخشش خود توانست در بخش انفرادی با کسب مقام اول به عنوان برترین ورزشکار این دوره از مسابقات معرفی شود.

این دوره از مسابقات با حضور تیم هایی از شرکتهای آپادانا، پازارگاد الف، پازارگاد ب، جم، نوری الف، نوری ب ، پردیس، آریاساسول و پارس به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد برگزار گردید.

نتایج انفرادی

سرکار خانم

۱- مریم خسروی پازارگاد الف

۲- مرضیه بصیری جم

۳- نسیبه نسایی جم

نتایج تیمی

۱- جم

۲- پردیس

۳- نوری الف

پایگاه اطلاع رسانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد