دربهاي بهشت زهرا(س)فقط جهت تدفين متوفي آن هم با حضور تعداد محدود بستگان درجه يك باز خواهد بود
دربهاي بهشت زهرا(س)فقط جهت تدفين متوفي آن هم با حضور تعداد محدود بستگان درجه يك باز خواهد بود
شبکه اقتصادوتجارت : سعيد خال،مدير عامل سازمان بهشت زهرا (س):دربهاي بهشت زهرا(س)فقط جهت تدفين متوفي آن هم با حضور تعداد محدود بستگان درجه يك باز خواهد بود .

با توجه به وضعيت قرمز و فوق العاده و افزایش آمار متوفیان کرونا توصیه و تاکید ما آن است كه شهروندان از تردد در بهشت زهرا(س) بويژه در ايام پايان هفته و تعطيل جدا خودداري نمايند.
با توجه به موافقت مقام قضايي لازم باشد مجددا درهاي بهشت زهرا(س) بسته می‌شود.