درآمد ۳۵۰میلیارد تومانی فولاد خراسان
درآمد ۳۵۰میلیارد تومانی فولاد خراسان
اقتصادوتجارت : این فولادساز خراسانی برای هفته منتهی به ۱۷ دی ماه توانست درآمدزیی ۳۴۹ میلیارد و ۹۶ میلیونی را به ثبت رساند.

عملکرد نزولی فولادخراسان در درآمدزایی های خود در بورس کالا با آنکه در ۲۶ آذرماه به بعد روند نزولی را تجربه کرد و برای خود در هفته های بعد، روند صعودی پله ای را ساخت تا بتواند در هفته منتهی به ۱۷ دی ماه سقف درآمدزایی خود را جابه جا کند.

این فولادساز خراسانی برای هفته منتهی به ۱۷ دی ماه توانست درآمدزایی ۳۴۹ میلیارد و ۹۶ میلیونی را به ثبت رسید.

فولاد خراسان سبدکالایی همیشگی خود را یعنی «سبد میلگرد» و «شمش بلوم SP۵» را به سوی معاملات بازار فرستاد.

سبد میلگرد

این فولادساز در بخش سبدمیلگرد بیش از ۱۰ هزار و ۳۲ تن از این کالا را به رینگ نقره ای بازار آورد و ۱۶ هزار و ۶۱۰ تن از این کالا ها را به صورت «نقدی» و «نقدی مچینگ» فروش رساند؛ این شرکت با معامله این کالا به درآمد ۲۲۳ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان را یادداشت کرد.

شمش بلوم

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از بورس نیوز، از سوی دیگر، شمش بلوم ۵SP دیگر کالای سبدمحصولات این شرکت بود که حجم عرضه ۱۰ هزارتنی را به همراه داشت و تمام معاملات را کاملا فروخت تا درآمدزایی ۱۲۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومانی به حساب شرکت بنشیند