درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی بوعلی سینا در ۶ ماهه نخست سال جاری
درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی بوعلی سینا در ۶ ماهه نخست سال جاری

 به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی ؛ محمد رحیمی پور در خصوص آخرین…

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی ؛ محمد رحیمی پور در خصوص آخرین وضعیت سود و زیان و تولید درآمدهای شرکت پتروشیمی بوعلی سینا گفت: درآمدهای عملیاتی شرکت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بیش از  ۱۰ هزار میلیارد تومان و ۳ برابر مدت مشابه سال قبل بوده و سود ناخالص شرکت نیز بیش از دو هزار و دویست میلیارد تومان و تقریبا ۴ برابر مدت مشابه سال قبل بوده است.  وی ادامه داد: همچنین سود قبل از مالیات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل و سود خالص شرکت نیز حدود دوهزار میلیارد تومان در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ بوده که برابر سود خالص کل سال ۹۹ و تقریباً ۳ برابر سود خالص شش ماهه نخست سال ۹۹ می‌باشد.‌ رحیمی پور افزود: سود هر سهم شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ مبلغ ۵۴۸۵ ریال محاسبه گردیده که بیش از دو نیم برابر سود هر سهم در شش ماه منتهی به سال ۹۹است. مدیرمالی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در ادامه اظهار داشت: تولید محصولات شرکت در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده و به یک میلیون تن رسیده که ۱۱۷ درصد برنامه تولید را محقق کرده است. وی در پایان اضافه کرد: با توجه به افزایش نرخ محصولات، در نیمه دوم سال جاری نیز سود قابل توجهی به سهامداران خواهد رسید.