خیابان مهران به بوستان ولایت رسید
خیابان مهران به بوستان ولایت رسید
شبکه اقتصادوتجارت : پروژه اتصال خیابان مهران به رینگ بوستان بزرگ ولایت تکمیل و آماده افتتاح و بهره برداری شد.

علی توکلی شهردار منطقه با اعلام این خبر گفت: تسهیل دسترسی شهروندان به رینگ بوستان ولایت از خیابان مهران (مقابل کوچه شهید اسماعیلی) و کاهش ترافیک این خیابان از اهم اهداف اجرایی این پروژه بوده است.
او درخصوص روند اجرایی این پروژه اظهار کرد: این گذر که حد فاصل خیابان مهران و رینگ بوستان ولایت قرار دارد، در گذشته توسط پیمانکاران انبوه ساز ساختمانی تصرف شده بود که با پیگیری های متعدد و برخوردهای قانونی از سوی شهرداری منطقه و فشارهای صورت گرفته در نهایت سال گذشته تمام حصارهای کارگاهی موجود در این خیابان تخریب و جمع آوری شد.
همچنین وجود لوله های گاز، آب و تیر برق از دیگر معارضات این خیابان بود که طی هماهنگی با سازمان های مرتبط رفع شد. ضمن اینکه با توجه به شرایط گود خیابان مهران که محلی برای تخلیه زباله شده بود، به عمق حدودی ۲ متر عملیات خاکبرداری صورت گرفت.
توکلی افزود: در راستای زیرسازی این معبر ضمن پخش ۴۵۰ تن آسفالت در آن و اجرای نهر و جدول، دو پیاده رو هر کدام به عرض ۳ متر نیز احداث شد.
او با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح از سال گذشته کلید خورده تصریح کرد: نزدیک به ۲ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.