خیابان دماوند در منطقه ۲۲ به بهره برداری رسید
خیابان دماوند در منطقه ۲۲ به بهره برداری رسید
اقتصادو تجارت :شهردار منطقه۲۲ از بهره برداری خیابان دماوند در شهرک الهیه غرب به عنوان یکی از محلات غربی شهر تهران خبرداد.

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲۲، حمیدرضا حاجوی درباره بافت مسکونی شهرک الهیه، گفت: با توجه به اینکه بافت مسکونی شهرک الهیه غرب تکمیل شده است؛ معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام به ساخت این معبر در راستای تکمیل شبکه معابر کرده است.

وی افزود: معبر دماوند واقع در شهرک الهیه غرب در ۷ هزار متر مربع بمورد بهره برداری قرار گرفته؛ که برای این میزان مساحت یک هزار و ۱۰۰ تن آسفالت به کار رفته است.

حاجوی ادامه داد: عملیات احداث این معبر به مدت چهارماه به طول انجامید که رضایت شهروندان را در پی داشته است.

شهردار منطقه تصریح کرد: عملیات خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت کاری از جمله اقدامات این عملیات عمرانی بوده است.