خواست تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام
خواست تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام
اقتصادوتجارت : مقتضی است آن دسته از سهامدارانی که تاکنون در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به آدرس sejam.ir ثبت نام ننموده و یا حساب کاربری ایشان در سامانه مذکور نیاز به بروز رسانی دارد، در اسرع وقت اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده تا خللی در پرداخت سود و مطالبات ایشان در موعد مقرر از طریق سامانه سجام به وجود نیاید.

با عنایت به برنامه افزایش سرمایه بانک، تکمیل بودن آدرس پستی و دیگر شناسه های دسترسی (شماره تلفن همراه و ثابت) در سامانه مزبور، می تواند به منظور اطلاع رسانی سهامداران، بانک را یاری نماید.
امور سهام بانک به آدرس خیابان میرزای شیرازی پایین تر از خیابان شهید مطهری شماره پلاک ۲۰۴ با شماره تلفن ۸۱۵۶۱۱۲۲ آماده ارائه راهنمایی های لازم در این خصوص در صورت لزوم خواهد بود.