خرید تضمینی دانه ی روغنی سویا از ۹۰۰۰ تن گذشت
خرید تضمینی دانه ی روغنی سویا از ۹۰۰۰ تن گذشت
اقتصادوتجارت : میزان خرید تضمینی دانه ی روغنی سویا در3 استان گلستان ، مازندران و اردبیل به بیش از 9000 تن رسید.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی دانه ی روغنی سویا تاکنون ۹۴۰۰تن ازاین محصول از کشاورزان استان های گلستان ، مازندران و اردبیل خریداری شده است.

این مقدار دانه ی روغنی سویا در قالب ۳۶۷۴ محموله و به ارزش بالغ بر ۱۱۲۱ میلیارد ریال از کشاورزان تحویل گرفته شده است.

میزان خرید تضمینی این محصول در استان گلستان به بیش از ۴۳۱۱ تن در اردبیل ۳۸۹۹ تن و در مازندران به ۱۱۹۲ تن رسیده است.  

مراکز خرید تضمینی تنها محصول کشاورزانی که در سامانه جامع پهنه بندی سازمان جهاد کشاورزی ثبت نام کرده‌اند را خریداری می‌کنند.