خدمت رسانی  شهری منطقه۲  پایتخت به بیمارستان ها
خدمت رسانی  شهری منطقه۲  پایتخت به بیمارستان ها
شبکه اقتصادوتجارت : شهرداری منطقه2 به منظور همراهی با  کادر درمان و تامین  ارتقای بهداشت عمومی،   اقدام به خدمت رسانی  شهری به بیمارستان  شهیدمدرس کرد.

گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،علی اکبر کریمی پور،معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه  با بیان مطلب فوق اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه۲ از ابتدای همه گیری شیوع ویروس کرونا، تلاش داشته است تا با همراهی با کادر درمان  نقش موثری در تامین بهداشت عمومی داشته  باشد.
وی با اشاره به اینکه خدمت رسانی شهری به بیمارستان ها در دستور کار منطقه قرار دارد ،گفت:  بر همین اساس  با هماهنگی  حوزه خدمات شهری  و محیط زیست،  اقدام به بهسازی فضای سبز پیرامونی و همچنین ضد عفونی مبلمان شهری،وسایل ورزشی موجود در محوطه  کردند.
وی انجام عملیات هرس درختان ، به زراعی از قبیل کند و کوب ،تسطیح، را از دیگر اقدامات در حوزه فضای سبز دانست و گفت:
: نظافت و پاکسازی محیط،  شستشو و گندزدایی مخازن زباله در مسیر خیابان‌ منتهی به بیمارستان شهید مدرسبه صورت مستمر توسط پاکبانان انجام  می شود و همه پاکبان ها به روپوش  و وسایل بهداشتی مجهز هستند.