خدمات فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۴ در محله گلشن توسعه می یابد
خدمات فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه ۴ در محله گلشن توسعه می یابد
شبکه اقتصادوتجارت : معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 4 تهران از تکمیل، مرمت و تعمیرات اساسی در سرای محله گلشن خبر داد و گفت: با بازسازی و نوسازی ساختمان سرای محله گلشن؛ خدمات فرهنگی، اجتماعی شهرداری منطقه در این محله توسعه می یابد.

به گزارش جواد احمدی گورجی- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت از روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، “محمد خادمی” با اشاره به فعالیت های سراهای محله ها در شهر گفت: سراهای محلات به عنوان نهادی که از ظرفیت‌های مادی و معنوی موجود در محله برای بهبود وضعیت آن استفاده می کند، مشارکت مردمی را در اداره محله سبب می شود و این امری مهم است که نمی توان از آن به راحتی گذشت.
او ادامه داد: در این راستا رسیدگی به سراهای محلات در نواحی نه گانه منطقه ۴ از اموری است که همواره بدان توجه شده و در نخستین گام سرای محله گلشن که در گذشته به عنوان ساختمان مرکز خدمات رفاهی استفاده می شد، پس از تعمیراتی به عنوان سرای محله گلشن در حال خدمات رسانی به شهروندان است.
خادمی با اشاره به این اقدامات گفت: رنگ آمیزی کامل ساختمان، جمع آوری حفاظ پنجره ها ، تعمیرات اساسی محل نگهبانی، بازپیرایی فضای سبز محوطه، تعمیر سقف کاذب ساختمان و سالن آمفی تئاتر از جمله اقدامات صورت گرفته در ساختمان جدید سرای محله است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۴ در ادامه خاطرنشان کرد: هم اکنون سرای محله گلشن جهت فعالیت دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، دفتر توسعه محلی، مدیریت نو آوری شهری و استفاده شهروندان از کتابخانه شهید آوینی در این سرا در حال خدمت رسانی است.
خادمی در پایان با اشاره به کلاس های آموزشی سرای محلات گفت: به منظور توسعه خدمات اجتماعی و رفاهی برای شهروندان در سراهای محله های بیست گانه منطقه ۴ کلاس های گوناگون آموزشی در حال برگزاری است که امروزه به دلیل شیوع ویروس کرونا این کلاس ها به صورت مجازی برگزار و از طریق سراهای محلات به شهروندان اطلاع رسانی می شود.