خدمات شعب بانک توسعه تعاون در انطباق با تامین نیاز مشتریان است
خدمات شعب بانک توسعه تعاون در انطباق با تامین نیاز مشتریان است
شبکه اقتصادوتجارت : مدیرعامل بانک توسعه تعاون بر انطباق خدمات ارائه‌شده توسط شعب بانک با تامین نیاز مشتریان تاکید نمود.

حجت‌اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در تماس‌های تلفنی با رؤسای شعب اظهار داشت: موفقیت بانک منوط به موفقیت کلیه شعب در سراسر کشور است و چنانچه همکاران شعب با آگاهی و تسلط بر نحوه صحیح ارائه خدمات کیفی به جامعه هدف و تعامل صحیح با مشتریان، کارنامه مالی و توسعه‌ای مؤثری بجا گذارند، پیشرفت و موفقیت بانک تضمین خواهد شد.