خداحافظي مهندس يزدان سيف از شركت بازرگاني دولتي ایران
خداحافظي مهندس يزدان سيف از شركت بازرگاني دولتي ایران
اقتصادوتجارت :پس از ٥ سال تلاش بي وقفه مهندس يزدان سيف امروز با انتشار پيامي از همكاران خود در شركت بازرگاني دولتي ايران خداحافظي كرد.
متن پيام به شرح زير است:وَتِلكَ الأَيّامُ نُداوِلُها بَينَ النّاسِ وَلِيَعلَمَ اللَّهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَتَّخِذَ مِنكُم شُهَداءَوَيَتَّخِذَ مِنكُم شُهَداءَ ما این روزهارا در میان مردم می‌گردانیم؛ تا خدا، افرادی که ما این روزهارا در میان مردم می‌گردانیم؛ ؛ و خداوند از میان شما، شاهدانی بگیرد.همراهان عزیزسلام خدا بر شما در حالی قطار در حال حرکت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را با عنایت خداوند ترک می نمایم که حس خوب در کنار شما بودن را برای خودم نعمتی بزرگ دانسته ام و اگر نبود لطف خدا و موهبت الهی با شما بودن عبور دادن این قطار از این مسیر سخت و پر چالش غیرممکن بود.   م .                                     ایمان آورده‌اند را بداند ؛ و خداوند از میان شما، شاهدانی بگیرد.همراهان عزیزسلام خدا بر شما در حالی قطار در حال حرکت شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران را با عنایت خداوند ترک می نمایم که حس خوب در کنار شما بودن را برای خودم نعمتی بزرگ دانسته ام و اگر نبود لطف خدا و موهبت الهی با شما بودن عبور دادن این قطار از این مسیر سخت و پر چالش غیرممکن بود.   

حال که با شما عزیزان وداع می کنم از یکسو همچو سربازی برای پایان دورانی سخت لحظه شماری نموده و شادمانم و از سویی دیگر سلب توفیق با شما بودن اندوهناکم می نماید. به شما افتخار می کنم که افتخار آفرین نظام و مسئولان آن در شرایط تحریمی سخت و نا جوانمردانه و کرونا بودید و داغ شادی را بر دل دشمنان نهادید و اطمینان بخش سفره های مردم بودید و در این مبارزه نیز در کنار کادر سلامت شهیدانی را نیز تقدیم میهن کردیم که یاد و خاطره ایشان در یادها خواهد ماند. مهر خدا همراهتان باد.

اینک که عزیزی دیگر در ادامه راه و در کنار و همراه تان برای پیمودن این مسیر پر برکت شما را همراهی
می کند از شما عزیزان خاضعانه می خواهم بیش از گذشته و در نهایت سعی و تلاش برای توفیق دولت سیزدهم کوشا باشیم و برای رفاه ملت شریف و عزیزمان از نای جان تلاش کنیم.

در پایان از خداوند متعال و همه عزیزان بابت قریب به پنج سال لطف و همراهی سپاسگزاری می کنم و از شما همراهان و خانواده های مکرمتان بابت سختیها و ناراحتی های پیش آمده در این مسیر سخت کاری و خدای ناکرده تندی ها و مزاحمتهای شبانه روزی حلالیت می طلبم و از خداوند متعال برای همه همراهان و همکاران عاقبت بخیری مسئلت مینمایم.