خبر سرقت المان خودروی چاق و لاغر خیابان دادمان نکذیب شد
خبر سرقت المان خودروی چاق و لاغر خیابان دادمان نکذیب شد
اقتصادوتجارت : روابط عمومی شهرداری منطقه2 با تکذیب خبر سرقت المان خودروی چاق و لاغر خیابان لبخند، اعلام کرد که به منظور افزایش زیبایی بصری شهری این المان برای بازسازی و رنگ آمیزی توسط اداره زیباسازی منطقه جمع آورشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۲،در ساعات گذشته اخباری تحت عنوان به سرقت رفتن المان خودروی شخصیت های کمدی خیابان لبخند واقع در بلواردادمان در رسانه ها شبکه‌های اجتماعی منعکس شده است که ضمن تکذیب این خبر،به استحضار می‌رساند المان خودرو دچار صدمه و آسیب شده بود و اداره زیباسازی در تداوم برنامه های اجرایی خود برای افزایش زیبایی های بصری، اقدام به جمع آوری آن کرد.
براساس این گزارش المان خودرو کارکتر چاق و لاغر در حال بازسازی و رنگ آمیزی است و پس از رفع نقص، مجددا در محل مذکورجانمایی و نصب می شود.
لازم به ذکر است مدیریت منطقه ۲ با اعتقاد بر ضرورت توسعه فضاهای شاد و مفرح منطبق با نیازهای فرهنگی و روحی و روانی جامعه وبا هدف ایجاد فضاهای بصری شاد،این المان ها را در بلوار دادمان جانمایی کرده و در راستای نگهداشت و بهبود فضای بصری ، بهسازی و رنگ آمیزی المان های شهری را در دستور کار دارد.