خبرگزاری قوه قضاییه:شکایت شرکت های یوتیلیتی در دیوان عدالت اداری رد شد
خبرگزاری قوه قضاییه:شکایت شرکت های یوتیلیتی در دیوان عدالت اداری رد شد
اقتصادوتجارت : خبرگزاری میزان با اشاره به خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها در خصوص ابطال حکم افزایش قیمت خوراک گازی واحد‌های پتروشیمی و بازگشت قیمت‌ها به نرخ سال ۱۳۹۹ با شکایت شرکت‌های خریدار یوتیلیتی، تاکید کرد که این شکایت در دیوان عدالت اداری رد شده است.

خبرگزاری رسمی قوه قضاییه تاکید کرده براساس بررسی‌ها، در پی شکایت برخی شرکت‌های خریدار یوتیلیتی با موضوع ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت در خصوص اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی برخی شرکت‌های پتروشیمی، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ضمن رسیدگی به شکایت مورد اشاره در دادنامه صادره شکایت خواهان پرونده را رد کرده است.

دیوان عدالت اداری در رای صادر شده در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ با رد شکایت خواهان پرونده اعلام کرده است که شورای رقابت براساس موازین حاکم صرفا عهده دار تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل قیمت، مقدار و شرایط دسترسی با بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری است.
در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری آمده است رای صادر شده ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.