خبرنامه پترول منتشر شد
خبرنامه پترول منتشر شد
اقتصادوتجارت : خبرنامه پترول ، امروز چهارشنبه ۳ خردادماه۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی منتشر شد.

ماهنامه پترول- ویژه اردیبهشت ۱۴۰۲

🔸تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی؛ سیاست کلیدی پترول

🔸حضور فعال پارک های پتروشیمیایی در نمایشگاه نفت

🔸اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی

🔸وقت بازنگری در طرح های توسعه پتروشیمی

🔸مهر تایید رئیس جمهور بر پارک های پتروشیمیایی

شما می‌توانید جهت دریافت آخرین اخبار و اطلاعات گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی خلیج فارس ( پترول )، فایل الکترونیکی خبرنامه را از طریق این لینک دریافت فرمایید.