حیدری، سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شد
حیدری، سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد شد
اقتصادوتجارت : حمیدرضا صارمی طی حکمی فاطمه حیدری را به عنوان "سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد" منصوب کرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، روز چهارشنبه سوم آذر ماه، با حکم سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، فاطمه حیدری به عنوان “سرپرست اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد” جایگزین امیر مغانلو شد.
گفتنی است، فاطمه حیدری دانشجوی دکتری شهرسازی و از پرسنل رسمی شهرداری تهران است که سابقه فعالیت در حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران، شهرسازی مناطق ۹ و ۱۴، شرکت کنترل ترافیک و معاونت خواهران سازمان بسیج شهرداری تهران را در کارنامه خود دارد.