حمایت همه جانبه شهرداری منطقه۲  از  توسعه حمل ونقل عمومی
حمایت همه جانبه شهرداری منطقه۲  از  توسعه حمل ونقل عمومی
شبکه اقتصادوتجارت : شهردار منطقه2 دربازدید میدانی از ایستگاه مترو برج میلاد که مدیر عامل شرکت مترو نیز حضور داشت از آمادگی مدیریت منطقه برای همکاری در تسریع روند پیشرفت ایستگاه های مترو خبرداد.

به گزارش مجید محمدرضایی- خبرنگار شبکه اقتصاد و تجارت از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، حسن رحمانی  دراین بازدید  گسترش زیر ساختهای حمل و نقل عمومی خصوصاً زیر ساختهای شبکه ریلی را از اولویتهای مدیریت شهری منطقه  برشمرد و گفت:  با توجه به  تدابیر شهردار تهران  در خصوص توسعه  حمل و نقل عمومی و خطوط ریلی ، تسریع در روند پیشرفت اجرای پروژه های مترو  از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت منطقه ۲  آمادگی دارد تا  با آماده سازی فضاهای کارگاهی  و تجهیز زیرساختها  در این زمینه  همکاری کند.
وی با اشاره به اینکه خطوط در حال ساخت شش ،هفت و ۱۰ مترو به خوبی منطقه ۲ را پوشش می دهند اظهار کرد: سه ایستگاه از خط شش و هفت ایستگاه از خط هفت مترو در این منطقه قرار دارد.
وی افزود: براساس نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته ، در صورتی که ایستگاه‌های در حال احداث منطقه ۲ تکمیل شود از جمعیت ۷۰۰ هزار نفری منطقه ، ۲۵۰ هزار نفر از شهروندان  سفرهای شهری  را در زیر زمین انجام خواهند داد و همین امر می تواند در کاهش  سفرهای درون شهری  و در نهایت ترافیک تاثیرگذار باشد.
شهردار منطقه۲ افزود:ارتقاء زیست شهری و جلب رضایت شهروندان از نحوه اداره شهر در گرو ارائه خدمات شهری به بهترین شکل آن می باشد و توسعه حمل و نقل عمومی همواره از مطالبات به حق شهروندان بوده است چرا که علاوه بر تسهیل تردد باعث کاهش ترافیک و آلودگی هوا می شود.
علی امام مدیر عامل شرکت مترو نیز دراین بازدید با تقدیر از همکاری  شهرداری منطقه ۲ در توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی گفت: هر قدم یا کمکی که در توسعه و تکمیل زیر ساختهای حمل و نقل عمومی صورت گیرد به راه اندازی و بهره برداری هر چه سریعتر خطوط در حال احداث کمک خواهد کرد و شرایط بهتری در تردد های شهری برای شهروندان ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با تلاش های صورت گرفته ایستگاه مترو برج میلاد آماده بهره برداری است  و امید می رود با تلاش و برنامه ریزی صورت گرفته  سایر ایستگاه ها نیز  مطابق با زمانبندی تکمیل شود.