حمایت تمام قد بیمه سلامت از بیماران کرونایی
حمایت تمام قد بیمه سلامت از بیماران کرونایی
شبکه اقتصادوتجارت : مرتضی محمودوند گفت: بیمه سلامت ایران در دوران کرونا حمایت تمام قد خود را در راستای خدمات دهی از بیماران کرونایی انجام داده است.

گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت لرستان، مرتضی محمودوند افزود:  بیمه سلامت ایران در دوران کرونا حمایت تمام قد خود را که حدود ۹۰ درصد هزینه های بستری بیماران کرونایی را پرداخت می کند، انجام داده و در این راستا بیمه سلامت لرستان به خوبی و به موقع اقدام و هزینه‌های مربوطه را پرداخت نموده است.
نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی بیان کرد: دراوایل کرونا بیمه سلامت با صدور دفترچه برای افرادی که فاقد دفترچه بودند سریعاً به صورت الکترونیکی تمدید کرده و برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کار مردم را با تمدید دفترچه ها به نحو احسن انجام داده است.
وی تصریح کرد: تعداد داروهایی که ستاد درمان کرونا تعیین کرده بیمه سلامت توانسته آنها را در تعهد خود بیاورد و تقریباً ۹۰ درصد هزینه‌های بیماران کرونایی را پرداخت کند که این موضوع در این برهه زمانی و خاص  و در راستای کمک به مردم،قابل ستایش است.
محمودوند اظهار داشت: عملکرد بیمه سلامت به خصوص در استان لرستان قابل قبول است و توانسته با ارائه خدمات دهی به مردم در حوزه نظام سلامت  نمره عالی بگیرد که انشاءالله این روند همچنان ادامه داشته باشد