حفظ منافع شهر بارعایت قوانین و مصالح شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهری
حفظ منافع شهر بارعایت قوانین و مصالح شهروندان اولویت اصلی مدیریت شهری
اقتصادوتجارت : شهردار منطقه2 به همراه معاونین و مدیران در یکی دیگر ازجلسات دیدار مردمی در مساجد، با حضور در جمع نمازگزاران مسجد النبی(ص) محله دریان نو، ضمن گفتگو با شهروندان،به درخواست آنان رسیدگی گرد.

به گزارش اقتصادوتجارت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه۲، مهدی صالحی دراین جلسه دیدار مردمی افزود: رسیدگی به امور شهروندان یکی از مهمترین مطالبه مردم از شهرداری به شمار می رود ومدیران شهری تلاش مضاعف دارند تا خدمتگزاری صدیق برای مردم باشند و به وظایف و تکالیف خود عمل کرده و به امور آنان رسیدگی کنند.
وی بابیان اینکه صیانت از حقوق شهر و شهروندی با رعایت کامل مصالح و قوانین ، رویکرد مدیریت شهری است، افزود: ما خودمان را متعهد به شهر و شهروندان می دانیم و امید می رود با تعهد و تخصص و همچنین مدد گرفتن از مردم در مسیر رشد و شکوفایی شهر حرکت کنیم.
صالحی با تاکید بر لزوم مشارکت، همکاری و مسئولیت پذیری شهروندان در امور مدیریت شهری گفت: شهرداری به عنوان نهادی خدماتی و اجتماعی در برابر شهروندان تکالیفی دارد و شهروندان نیز دارای حق و حقوقی هستند که شهرداری موظف به تامین و دفاع از آنها است.
شهردار منطقه ۲ با اشاره به اینکه رسیدگی جدی به مطالبات شهروندان و استفاده از دیدگاه ها و پیشنهادات آنها دردستور کار قرار دارد،گفت:بدین منظور با حضور درمساجد ضمن رسیدگی به درخواست ها و مطالبات در گفتگو با شهروندان ،نیازها و فرصت ها را پایش کرده و درجهت رفع نیازها برنامه ریزی می کنیم.