حضور گل گهر در سمینار تخصصی چالش گاز در صنعت فولاد
حضور گل گهر در سمینار تخصصی چالش گاز در صنعت فولاد
اقتصادوتجارت :سمینار تخصصی چالش گاز در صنعت فولاد، پنجم دیماه و با حضور شرکت گل‌گهر و به همت انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در تهران برگزار می‌شود.

این سمینار در محورهای پشتیبانی و مانع زدایی از تولید در زنجیره فولاد با تامین پایدار گاز و چشم‌انداز وضعیت تامین گاز پایدار صنایع انرژی‌بر در پنج سال آینده، برگزار می‌شود.

تاثیر افزایش نرخ گاز در رقابت‌پذیری زنجیره فولاد ایران، میزان تاثیرپذیری صنعت فولاد از محدودیت‌های تامین گاز و هم‌چنین ابعاد سرمایه‌گذاری صنایع فولادی و معدنی در صنعت گاز از دیگر محورهای این سمینار هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و هم‌چنین کارخانجات و شرکت‌های بزرگ زنجیره فولاد ایران از دیگر شرکت کنندگان در برگزاری این سمینار یک‌روزه هستند.